O nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť ES-PRO s.r.o. vznikla dňa 10.10.2011 zápisom do obchodného registra Okresného súdu v Žiline, právnou formou

Spoločnosť s ručením obmedzeným. Oddiel: Sro, Vložka číslo  570-12360.

Predmetom jej činnosti sú v obchodnom registri evidované ako:

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Ciele spoločnosti

 Vytvoriť jedinečnú spoločnosť, ktorá umožní klientom pochopiť výhody dobre navrhnutého osvetlenia, pomôže im s návrhom aj realizáciou.

 ... a tak im uľahčí cestu k skutočne efektivnemu a atraktívnemu osvetleniu. 

 

Venujeme sa svetelnej technike už niekoľko rokov vo viacerých oblastiach. Špecializujeme sa najmä na návrhy osvetlenia budov, ich interiér aj exteriér. Máme bohaté skúsenosti v oblasit Energetických auditov osvetlienia v priemyselných halách, ochodoch, predajniach, v budovách verejnej správy. Poskytujeme komplexné poradenstvo a dokumentáciu pre realizačné účely.

  Väčšina ľudí nemá možnosť sledovať rastúci trend v oblasti osvetlenia.  

 

Preto sú naše ciele definované nasledovne:

 

Vytvoríme efektívnu, bezpečnú a modernú osvetľovaciu sústavu, ktorá Vám ušetrí peniaze !